Speltherapie


 

Traject Speltherapie


Op de Vlieger is ruimte voor Speltherapie.
De procedure om hiervoor in aanmerking te komen is als volgt:

  1. Na overleg met PPO-adviseur wordt het aanmeldingsformulier ingevuld door de IB'er van de school.  
  2. Het door de ouders ondertekende aanmeldingsformulier wordt gesturd naar: speltherapie@sbodevlieger.nl
  3. Bij akkoord, start de speltherapeute met de intake fase: een gesprek met de ouders en vijf sessies met het kind. Op basis hiervan wordt bepaald of therapie en ouderbegeleiding een passend aanbod is.
  4. Zo ja, de therapie en de ouderbegeleiding start met daarbij de tussenevaluatie en de eindevaluatie en er wordt contact met school opgenomen. 


Voor wie is speltherapie?


Kinderen kunnen door verschillende oorzaken gedrag vertonen waaraan je merkt dat ze niet lekker in hun vel zitten.
• Ze zijn snel prikkelbaarSpeltherapie
• Ze trekken zich terug
• Ze zijn juist drukker dan normaal
• Ze zijn onzeker of faalangstig
• Ze maken snel ruzie
• Ze slapen slecht
• Ze hebben buikpijn of andere lichamelijke klachten
• Ze vinden moeilijke aansluiting bij leeftijdgenoten
• Ze huilen snel en / of  veel
• Ze concentreren zich moeilijk


Als een kind langere tijd dit gedrag laat zien, kan zijn sociale of emotionele ontwikkeling in de knel komen.
De leerprestaties kunnen teruglopen of stilstaan.
Leerkrachten en / of ouders gaan zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun leerling / hun kind.

 

Waarom speltherapie?


Voor kinderen is spelen de manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken.
Spel is de taal van het kind. Wat het kind nog niet zo goed kan of wil zeggen, kan het wel in het spel laten zien. In de spelkamer kan het kind in alle vrijheid spelen. Het kan zijn/haar opgedane ervaringen uitspelen, verwerken en in het spel met nieuw, ander gedrag experimenteren.
De speltherapie vindt plaats in de spelkamer. De spelkamer is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk ruimte heeft om met allerlei materiaal te spelen. Op deze manier kan het kind uiting geven aan zijn belevingswereld.
 

Hoe verloopt speltherapie?


De speltherapeut is erin gespecialiseerd kinderen met behulp van spel te observeren en te behandelen. Ze heeft alle aandacht voor het kind en bouwt spelenderwijs een vertrouwensrelatie met het kind op.
Door zich te verplaatsen in het kind, door mee te spelen en te observeren, leert zij de speeltaal van het kind te begrijpen. Zo krijgt het kind de gelegenheid en de ondersteuning om zijn problemen zo goed mogelijk te uiten en te verwerken. Dit stimuleert zijn ontwikkeling en zal op den duur, zowel voor het kind als zijn omgeving meer evenwicht brengen. Het doel van de speltherapie is dat het kind op eigen kracht weer verder kan.
De speltherapie vindt wekelijks op de Vlieger plaatst op een vast tijdstip en duurt 45 minuten.
De therapie wordt afgebouwd als het kind zonder therapeutische hulp verder kan of als andere hulp nodig is. 

 

Ouderbegeleiding


Omdat een goede samenwerking met de ouder(s)/ opvoeder(s) een positieve invloed heeft op het verloop van de therapie is regelmatig contact met de ouder(s)/ opvoeder(s) belangrijk.Speltherapie en ouderbegeleiding zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden door twee verschillende hulpverleners uitgevoerd.
De ouderbegeleiding is bedoeld om ouders te informeren over het verloop van de speltherapie. Daarnaast wordt vanuit de persoonlijke hulpvraag van de ouders samen met de ouderbegeleider gezocht naar antwoorden op deze vraag.

 
Saskia de Kuyper, speltherapeut
Désirée Keijzer, ouderbegeleider
 
Voor vragen en aanmelden; stuur een mail!

Aanvragen speltherapie download; aanvraagformulier speltherapie

 

Klik hier voor onze brochure

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren