Ouderbegeleiding

 

Mijn naam is Désirée Keijzer.
Op de Vlieger verzorg ik de ouderbegeleiding bij de speltherapie. De speltherapie wordt door Saskia de Kuyper gegeven.

 

Wat houdt ouderbegeleiding in?
Speltherapie vindt altijd plaats in combinatie met ouderbegeleiding.
Speltherapie en ouderbegeleiding worden door twee verschillende hulpverleners uitgevoerd. Zij stemmen de doelen van hun behandeling op elkaar af en stellen die zo nodig bij. Gedurende de behandeling vindt er ook een aantal gezamenlijke gesprekken plaats.
Terwijl het kind wekelijks de spelkamer bezoekt, vinden met de ouders gesprekken plaats: de ouderbegeleiding.
Enerzijds is de ouderbegeleiding bedoeld om ouders te informeren over het verloop van de therapie. Daarnaast wordt er ruimte gemaakt om zo open en vrij mogelijk te praten. Er is aandacht voor de inzet van de ouders om tot een oplossing te komen. Er kunnen adviezen gegeven worden om hun aanpak nog beter te kunnen afstemmen op de behoefte van hun kind.

Er wordt samen met de ouders bekeken wat zij belangrijk vinden om te bespreken. Vanuit de persoonlijke hulpvraag van de ouders wordt samen met de ouderbegeleider gezocht naar antwoorden op deze vragen.
Indien de ouders gescheiden zijn, werken we meestal samen met de verzorgende ouder en indien nodig betrekken we de niet-verzorgende ouder bij de behandeling. In geval van gezamenlijke voogdij gaan we ervan uit dat de verzorgende ouder de niet-verzorgende ouder op de hoogte stelt van de behandeling.

 

Verloop oudergesprekken en samenwerking speltherapeut:
Voorafgaand aan de speltherapie vindt een kennismaking/informatiegesprek plaats tussen de ouder(s), speltherapeut en de ouderbegeleider.
De ouderbegeleider heeft daarna om de twee á drie weken contact met de ouder(s).
De speltherapeut en de ouderbegeleider wisselen relevante informatie uit.
Na 10 behandelingen krijgen de ouders een verslag van het verloop van de spelsessies. Dit verslag wordt in het oudergesprek met ouderbegeleider en speltherapeut besproken.
De therapie wordt afgerond met een eindverslag en een oudergesprek, waarbij zowel de ouderbegeleider als de speltherapeut aanwezig is. In het afsluitende gesprek komt ook de eventuele nazorg ter sprake.
 

Meer weten? Neem gerust contact op!

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren